Charitativní aukce pro konto Bariéry

Výtěžek aukce pro Konto Bariéry

Přijměte pozvání k charitativní aukci ve prospěch konta Bariéry. Ten, kdo nabídne nejvyšší částku, získá přístroj, který je klenotem mezi kávovary. Zisk úžasného kávového společníka však není jedinou motivací dražby. Výtěžek totiž pomůže sedmnáctileté Aničce, klientce Konta BARIÉRY. Anička má dětskou mozkovou obrnu a těžkou slabozrakost. Je to však neuvěřitelná bojovnice.

Konto Bariéry

Co dražíme? Impressa J9 One Touch a káva Banua

Kávovary Jura Káva Banua Jura Impressa J9 One Touch Získejte první kávovar z limitované edice JURA - IMPRESSA J9 OneTouch Piano-White, signovaný podpisem Lucie Bílé s bohatou výbavou a exkluzivními šálky. K tomu čerstvě praženou kávu BANUA po celý rok. Vítězi aukce předá kávovar IMPRESSA J9 One Touch přímo Lucie Bílá při osobním setkání. Stáhnout brožuru kávovaru

Více informací

Aukce již skončila Děkujeme za vaši účast

Setkání s Lucií Bílou u kávy

Charitativní aukce, která probíhala od 1. do 14.5.2012 je u konce. Při velmi příjemném setkání nad šálkem lahodné kávy BANUA jsme společně s Lucií Bílou předali výtěžek aukce – částku 42 333 Kč Kontu Bariéry. Na průběh celé akce se můžete podívat na fotografiích Lukáše Fronka.

Fotografie z předání kávovaru a výtěžku aukce

Děkujeme Vám, že spolu s námi pomáháte Kontu BARIÉRY.
JABLUM Czech s.r.o. a JURA CEE VertriebsgesmbH

Základní údaje aukce

Vyvolávací cena: 1 Kč
Aktuální cena: 42 333 Kč
Minimální příhoz: 100 Kč
Začátek aukce: 1.5.2012 12:00
Ukončení aukce: 14.5.2012 12:00 *
Aktuální čas: 22.9.2018 20:57

Kompletní pravidla aukce

Kávovary Jura Káva Banua OnaDnes.cz Konto Bariéry

Kompletní pravidla aukce

Pravidla aukce kávovaruJURA IMPRESSA J9 OneTouch pianowhite s příslušenstvím (dále jen "Aukce")

I. Úvodní ustanovení

 1. Předmětem Aukce je kávovar JURA Impressa J9 OneTouch pianowhite v limitované edici, signovaný podpisem Lucie Bílé. Výbava kávovaru zahrnuje chladničkou na mléko JURA Coolcontrol, sadu šálků na kávu BANUA signovaných podpisem Lucie Bílé a kávu BANUA na celý rok (každý měsíc 4x250g).
 2. Organizátorem Aukce je společnost JABLUM Czech s.r.o., se sídlem Boleslavská 1095, Bakov nad Jizerou, ičo 27954412, zapsaná v obchodním rejstríku vedeném u Mestského soudu v Praze, oddíl C, vložka 129113 (dále jen "Organizátor").
 3. Aukce bude probíhat v době od 1.5.2012 do 14.5.2015 na internetových stránkách provozovaných organizátorem, které jsou zpřístupňovány veřejnosti pod doménou www.banua.cz/aukce .
 4. Cílem Aukce je prodej předmětu aukce. Výtěžek aukce je v plné výši určen ve prospěch Konta BARIÉRY a bude převeden na účet Konta BARIÉRY 17111444/5500 .
 5. Aukce se může zúčastnit každá fyzická osoba, která má plnou způsobilost k právním úkonům.
 6. Účastníkem Aukce je osoba splňující podmínky uvedené v předchozím odstavci, která respektuje pravidla Aukce a která zašle způsobem níže uvedeným svůj návrh.
 7. Organizátor si vyhrazuje právo dle vlastního rozhodnutí v průběhu Aukce měnit její pravidla, popřípadě Aukci v jejím průběhu zrušit.

II. Průběh Aukce

 1. Aukce bude zahájena organizátorem dne 1.5.2012 v 12:00 hodin zveřejněním základní ceny na internetové stránce na adrese uvedené v článku I. odst. 2.
 2. Po zveřejnění základní ceny dle předchozího odstavce mohou Účastníci Aukce posílat Organizátorovi své závazné návrhy ceny převyšující tuto základní cenu, a to prostřednictvím formuláře na internetových stránkách www.banua.cz/aukce. O pořadí nabídek se stejnou částkou rozhoduje čas jejich doručení. Organizátor si vyhrazuje právo kontaktovat Účastníka na základě údajů uvedených v registračním formuláři. Pokud se registrační údaje ukáží být nepravdivými či pro Aukci nepostačujícími, Organizátor takový návrh z Aukce vyřadí. Jinak návrh s označením Účastníka uveřejní na stránkách Aukce.
 3. Každý Účastník může v průběhu Aukce zaslat i více návrhů, přičemž platí, že platný je vždy návrh nejvyšší.
 4. Návrhy může Účastník posílat v průběhu dnů, kdy Aukce probíhá, a to kdykoliv během trvání Aukce. Ukončení Aukce řeší článek II., odstavec 5.
 5. Konec Aukce je naplánován na 12:00 hodin dne 14. května 2012. Jestliže některý z Účastníků přihodí v posledních třech minutách před uplynutím tohoto limitu, Aukce se automaticky prodlouží o další tři minuty. Když další z Účastníků tuto nabídku přebije, Aukce se znovu prodlouží o další tři minuty, a to až do doby, kdy poslední nejvyšší nabídku nikdo nepřebije po dobu tří minut. Teprve potom Aukce končí a vítězem se stává Účastník, který přihodil nejvyšší částku.
 6. Organizátor do 24 hodin po ukončení Aukce vyzve vítěze Aukce, tedy Účastníka, který podal návrh s nejvyšší cenou, k uzavření smlouvy a zaplacení ceny.
 7. V případě, že vítěz Aukce odmítne smlouvu uzavřít, popřípadě nezaplatí cenu za vydražený kávovar ve sjednané lhůtě, může Organizátor vyzvat druhého, popř. dalšího v pořadí k uzavření smlouvy a zaplacení ceny, popřípadě Aukci zrušit. Právo volby přísluší Organizátorovi.

III. Osobnostní práva Účastníků

Účastí v Aukci každý Účastník souhlasí s tím, že Organizátor je oprávněn užít jména, příjmení a podobizny vítěze Aukce, popř. Účastníka, který v souladu s ustanovením článku II. odst. 6 získá předmět aukce, ve sdělovacích prostředcích, zejména však na stránkách Konta BARIÉRY, a to i za účelem propagace Konta BARIÉRY, značky JURA a značky BANUA café s tím, že Účastník zároveň souhlasí s tím, aby Organizátor (popř. pro něj třetí osoby) pořizoval a dále za výše uvedeným účelem šířil jeho projevy na zvukových a obrazových záznamech.

IV. Zveřejnění pravidel

Tato pravidla budou po celou dobu trvání Aukce zveřejněna na internetových stránkách stránkách www.banua.cz/aukce . Základní informace o aukci budou v průběhu aukce zveřejněny také na stránkách Konta BARIÉRY a Facebook stránce Lucie Bílé. V pracovních dnech v době od 8:00 do 16:30 hodin je možné získat informace o aukci také na informační telefonní lince Organizátora +420 312 312 077 .